Advise ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Advise ile ilgili cümleleradvise /ədˈvaɪz/ edvaıyz - öğüt vermek.

His doctor advised him to take time off work.
Doktoru oana, işten ayrılmasını önerdi.

They advise the government on environmental matters.
Hükümete çevresel konularda/sorunlarda tavsiyelerde bulunuyorlar/bulunurlar.

The government is advising against travelling in the area.
Hükümet bölgede seyahat etmeye karşı tavsiyelerde bulunuyor.

They're advising that children be kept out of the sun altogether.
Çocukların güneşten tamamen uzak tutulmalarını öneriyorlar.