Advice ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Advice ile ilgili cümleler




advice /ədˈvaɪs/ edvayzs - öğüt, tavsiye, öneri.

She asked me for advice about writing a book.
Kitap yazma konusunda benden tavsiye istedi.

There's a booklet giving advice on how to set up your own club.
Kendi kulübünüzü nasıl kuracağınıza dair tavsiyeler veren bir kitapçık var.

I took your advice.
Tavsiyeni aldım.

Can I give you a piece of advice?
Size biraz tavsiyede bulunabilirmiyim?