Advertise ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Advertise ile ilgili cümleleradvertise   /ˈædvətaɪz/ edvırtayz - ilan etmek, duyurmak, reklam yapmak,ilan vermek.

In Turkey companies are not allowed to advertise cigarettes on television any more.
Türkiye'de şirketlere, artık televizyonda sigara reklamı yapmalarına izin verilmiyor.

The university is advertising for administrative staff.
Üniversite idari personel için reklam yapıyor/veriyor.

If it's not for sale, don't advertise.
Eğer satılık değilse, reklamını yapma.

Where can I advertise for a second hand car?
İkinci el bir araba için nereye reklam verebilirim?

They don't have enough money to advertise.
Reklam için yeterli paraları yok.