Adventure ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Adventure ile ilgili cümleler
adventure  /ədˈventʃər/ edvençuıır - macera.

I read a book of adventure stories.
Bir macera öyküleri kitabı okudum.

It was her story of adventure that charmed us all.
Bizi büyüleyen onun macera hikayesiydi.

It's an adventure.
Bu bir macera.

Birol likes adventure stories.
Birol macera hikayelerini sever.

I want to explore the world and go on an adventure.
Dünyayı keşfetmek ve bir maceraya devam etmek istiyorum.

I went to the İstanbul for a summer of romantic adventure.
İstanbul'a romantik bir yaz tatili geçirmek için gittim.