Advantage ile ilgili cümleler

Advantage ile ilgili cümleler


advantage  /ədˈvɑːntɪdʒ/ edveintiçh - avantaj, üstünlük.

I don't want to take too much advantage.
Çok fazla avantaj almak istemiyorum.

But I had another advantage in it.
Ama ondan başka bir çıkarım vardı.

In basketball, tall players have an advantage.
Basketbolda uzun oyuncuların avantajı vardır.

I want to take advantage of the opportunity to speak to the governor.
Ben vali ile konuşma fırsatından yararlanmak istiyorum.

We do have one advantage.
Bir avantajımız var.

We have to take advantage of this situation.
Bu durumdan yararlanmak zorundayız.

We will take advantage of this chance.
Bu fırsatı değerlendireceğiz.

You should take advantage of this chance.
Bu fırsatı değerlendirmelisin.