Advanced ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Advanced ile ilgili cümleler
advanced  /ədˈvɑːnst/ edveınst - gelişmiş, bir üst aşamaya çıkmış,ileri düzeyde, ileri.

advanced technology
ileri teknoloji

The disease was at an advanced stage.
Hastalık ileri bir aşamadaydı.

An advanced English course.
İleri derece ingilizce kursu.