Advance ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Advance ile ilgili cümleleradvance /ədˈvɑːns/ edvans - ileri, ilerlemek, geliştirmek, in advance önceden,şimdiden

Thank you in advance for your cooperation.
İşbirliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

You have to make reservations in advance.
Önceden rezervasyon yapmak zorundasın.

You had better make a reservation in advance.
Önceden rezervasyon yaptırsan daha iyi olur.

International cooperation
Uluslararası işbirliği

The school works in close cooperation with parents.
Okul velilerle yakın işbirliği içinde çalışır.

The process of working together to the same end.
Aynı amaç için birlikte çalışma süreci.

They worked in close cooperation with the Government.
Hükümetle yakın işbirliği içinde çalıştılar.

We would like to ask for your cooperation in the survey.
Ankette işbirliğinizi rica ediyoruz

Advance two steps.
İki adım ileri.

Thank you in advance.
Şimdiden teşekkür ederim.

Thanks in advance.
Şimdiden teşekkür ederiz.

Etiketler : in advance ile ilgili cümleler