6. sınıf ingilizce 4. ünite zıt anlamlı kelimeler

6. sınıf ingilizce 4. ünite zıt anlamlı kelimelerbeautiful-ugly
güzel-çirkin
better-worse
daha iyi-daha kötü
big-small
büyük-küçük
cheap-expensive
ucuz-pahalı
early-late
erken-geç
easy-difficult
kolay-zor
free-occupied
serbest-meşgul
full-empty
dolu-boş
good-bad
iyi-kötü
here-there
burada-orada
heavy-light
ağır-hafif
hot-cold
sıcak-soğuk
near-far
yakın-uzak
next-last
gelecek-son
old-young
ihtiyar-genç
old-new
eski-yeni
open-shut
açık-kapalı
quick-slow
çabuk-yavaş
right-wrong
doğru-yanlış