Staff ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Staff ile ilgili cümlelerThe company employs new staff seasonally.
Şirket mevsimlik olarak yeni personel işe alıyor.

How many people are currently on your staff?
Şu anda kadronda kaç kişi var?

Birol is on the editorial staff.
Birol yazı işleri kadrosunda.

I'm in the middle of a staff meeting.
Bir personel toplantısının ortasındayım.

How many people are on your staff?
Kadronda kaç kişi var?

The staff in that restaurant gave us a very good impression.
O restorandaki personeli bize çok iyi bir izlenim verdi.