sort of kind of type of konu anlatımı ~ birolcakir.net

sort of kind of type of konu anlatımı


Bir çeşit, bir tür, bir nevi anlamındaki sort of, kind of ve type of ifadelerinden sonra a/an kullanabilirzde kullanmayızda, yani iki durumda uygun olur.

That’s a funny sort of (a) cat.
Komik bir kedi tipi.

What sort of (a) dog is that?
Şu, ne tür bir köpek?

What kind of city do you live in?
Ne tür bir şehirde yaşıyorsunuz?

Birol loves this type of book.
Birol bu tür kitaplara bayılır/bayılıyor.

Bu ifadelerin tekil hallerinden sonra hem tekil hem de çoğul isim kullanılabilir.

I’m interested in any new type of development in computer science.
Bilgisayar bilimindeki her tür yeni gelişme ilgimi çekiyor.

I’m interested in any new kind of development.

Hertürlü yeni gelişim ile ilgileniyorum


Bu ifadelerin tekil halleriyle these ve those kelimeleri, çoğul olmalarına rağmen kullanılabilir.


These sort of cars are enormously expensive to run.
Bu tür arabaları kullanmak bayağı pahalıdır.

Do you smoke those kind of cigarettes?
O tür sigaraları içiyor musun?

Not: Böyle bir kullanım varsa da, asıl doğru kullanım, çoğul ile çoğul yapı, tekil ile tekil yapıdır.

This sort of car is…
Bu tür araba …

These kinds of car(s) are…
Bu tür arabalar …

Cars of that type are…
O tür arabalar …

Teklifsiz dilde sort of ve kind of ifadeleri, “biraz, eh işte, onun gibi bir şey, sayılır, yani” anlamlarında kullanılır.

Aren’t you hungry? ~ Sort of.
Aç değil misin? ~ Eh işte/Yani.

I’m sort of worried about Betül.
Betül ile ilgili biraz kaygılanıyorum.

We sort of thought you might forget.

Belki unutursunuz gibi geldi bize.

Birol iss kind of strange.
Birol biraz tuhaftır.

I’ve changed my mind, kind of.
Fikrimi değiştirdim, yani.