İngilizce düzensiz çoğul isimler ~ birolcakir.net

İngilizce düzensiz çoğul isimlerBazı isimlerin 2 tane çoğul hali bulunmaktadır böyle bir durumda her 2 çoğul da doğrudur. 
Bazı isimlerin Amerikan veya İngiliz ingilizcesindeki çoğulları farklıdır. 
Böyle bir durumda ilgili çoğulun hangi arkasına ait olduğu aksan (A.i)= Amerikan ingilizcesi yada (İ.i)= İngiliz ingilizcesi olarak vurgulanmıştır.
Singular- Tekil hali Plural- Çoğul hali Türkçe Anlamı
A addendum addenda Ek, ilave
alga algae Yosun
alumna alumnae Mezun öğrenci (kız /erkek)
alumnus alumni Mezun erkek öğrenci
analysis analyses Tahlil
antenna antennas (A.i) / antennae (İ.i) Anten
apparatus apparatuses Alet,Cihaz
appendix appendices/ appendixes Ek, apandis (apandis anlamındaki çoğulu”appendixes” dir)
axis axes Eksen
B bacillus bacilli Basil
bacterium bacteria Bakteri
basis bases Temel,esas, kaynak
beau beaux Erkek sevgili, Şık erkek
bison bison Bizon
buffalo buffalos / buffaloes Bufalo
bureau bureaus Büro, çalışma masası
bus busses (A.i) /buses(İ.i) Otobüs
C cactus cactuses / cacti  Kaktüs
calf calves Buzağı, Büyük hayvan yavrusu
child children Çocuk
corps corps Kolordu
corpus corpora / corpuses Külliyat,ana kısım
crisis crises Kriz, bunalım
criterion criteria Kriter, ölçüt
curriculum curricula Müfredat, öğretim programı
D datum data Veri
deer deer Geyik
die dice Zar (tavla vs gibi oyunlarda)
dwarf dwarfs / dwarves  Cüce, bodur
diagnosis diagnoses Tanı, teşhis
E echo echoes Yankı, eko
elf elves Cin, peri
ellipsis ellipses Eksilti
embargo embargoes Ambargo, yasaklama
emphasis emphases Vurgu, üzerinde durulan nokta
erratum errata Yazım yada dizgi hatası
F fireman firemen İtfaiye eri
fish fish / fishes  Balık
focus focuses Odak, odak noktası
foot feet Ayak
formula formulas Formül
fungus fungi / funguses  Mantar (mantar hastalığı vb gibi micro organizma) yenilen mantar değil!!!
G genus genera Familya , sınıf=cins
goose geese Kaz
H half halves Yarım
hero heroes Kahraman, yiğit
hippopotamus hippopotami / hippopotamuses Su aygırı
hoof hoofshooves Toynak
hypothesis hypotheses Hipotez, varsayım
I index indices / indexes İndeks, işaret ,ibre
K knife knives Bıçak
L leaf leaves Yaprak
life lives Yaşam,hayat, ömür
loaf loaves Somun, ekmek somunu
louse lice Bit
M man men Adam, erkek
matrix matrices Matris , kalıp
means means Araç, vesile
medium media Orta, , araç, medyum
memorandum memoranda Muhtıra, bildiri
millennium millennia / millenniums Bin yıllık dönem, bin yıl
moose moose Amerikan yada Kanada geyiği
mosquito mosquitoes Sivrisinek
mouse mice Fare
N nebula nebulae / nebulas Nebula, Uzak yıldız topluluğu
neurosis neuroses Nevroz, sinir hastalığı
nucleus nuclei Çekirdek, atom çekirdeği
O oasis oases Vaha
octopus octopuses Ahtapot
ovum ova Kadın yumartalığı
ox oxen Öküz
P paralysis paralyses Felç,inme
parenthesis parentheses Parantez
person people Kişi
phenomenon phenomena Fenomen, doğal olay, blince yansıyan olay
potato potatoes Patates
R radius radii / radiuses Yarıçap, çevre, etki alanı
S scarf scarfs / scarves Eşarp, fular
self selves Öz, kendi
series series Seri, dizi
sheep sheep Koyun
shelf shelves Raf
scissors scissors Makas
species species Tür, çeşit
stimulus stimuli Uyarıcı, canlandırıcı, teşvik eden şey
stratum strata Katman, tabaka, sosyal tabaka
syllabus syllabi / syllabuses Müfredat, ders programı
symposium symposia / symposiums Sempozyum, seminer
synthesis syntheses Sentez, bireşim
synopsis synopses Öze
T tableau tableaux Tablo, resim
that those Şu
thesis theses Tez, sav
thief thieves Hırsız
this these Bu
tomato tomatoes Domates
tooth teeth Diş
torpedo torpedoes Torpil, torpido
V vertebra vertebrae Omur kemiği. (Çoğulu omurga anlamındadır)
veto vetoes Veto, ret
vita vitae Biyografi, özgeçmiş
W watch watches Saat
wife wives Kadın eş, karı
wolf wolves Kurt
woman women Kadın
Z zero zeros / zeroes Sıfır , sıfır noktası

Etiketler : ingilizce düzensiz çoğul isimler düzensiz isimler ingilizce ingilizce düzensiz çoğullar düzensiz çoğullar ingilizce scarf çoğul hali düzensiz çoğul isimler düzensiz çoğul isimler ingilizce ingilizce düzensiz isimler ingilizcede düzensiz çoğullar