Fought ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Fought ile ilgili cümlelerfought - fight döğüşme, savaş  fiilinin ikinci hali

The Turks fought hard and stopped the attacks.

Türkler sıkı/sağlam savaştı ve atakları durdurdular.

People fought over vaccines.

İnsanlar aşı için savaştı.

He fought in WW2's war against Germans.

2. Dünya savaşında Almanlara karşı savaştı.

The three men fought as long as possible.

3 adam sonuna kadar dövüştüler.