ast alt yüksekliği ~ birolcakir.net

ast alt yüksekliği


Karaciğer enzimlerinin yüksek çıkması, karaciğerin sağlıklı olduğunu belirleyen unsurlardan biri karaciğer enzimleridir. Yüksek seviyede olan karaciğer enzimleri karaciğer hasarının belirtisidir. Bazen hamilelik gibi dönemlerde karaciğer enzimlerindeki yükseklik normal kabul edilir. Karaciğer hasarının ilk belirleyicisi olarak, karaciğerden kana salınan enzimler gösterilir. Sağlıklı kişilerde normalde enzimler karaciğerde depo edilir. Karaciğerde herhangi bir hasar olduğunda, enzimlerde kana karışır. Kişilere yapılacak kan testleri bu yüksekliği belirler. Karaciğerdeki hasarın belirleyicisi olarak, karaciğere özgü olan aminotranferaz enzimler kullanılır. Bu enzimlerde aspartat aminotransferaz (AST - SGOT) ile alanin aminotransferaz (ALT - SGPT) dır. Normalde hepatositlerde bulunan enzimler, karaciğerdeki hasarda kana karışır.

Aminotransferazların görevi nedir?

Bunlar hücrenin içindeki kimyasal reaksiyonları katalizler. Verici molekülde olan amino grubunu alıcı moleküle transfer ettiklerinden böyle tanımlanırlar. AST ile SGOT ve ALT ile SGPT aynı enzimleri gösterirler. AST (SGOT) karaciğerde, beyin, böbrek ve kaslarda olur. Dokularda hasar olursa, kanda bu enzimlerin değerleri de yükselmeye başlar. Buna dayanarak AST (SGOT) enzimlerin yüksekliğinin sadece karaciğer hasarından kaynaklanmadığı söylenebilir. ALT (SGPT) enzimi ise, çoğunlukla karaciğere özgüdür. Karaciğer dışındaki dokularda da bu enzim bulunsa da, karaciğerde konsantre edildiğinden, kanda bu enzimin yüksekliği karaciğer hasarının olduğunu gösterir. Enzimlerin miktarı serumdan ölçülür. Bu enzimlerin normal seviyesi ise;

AST (SGOT) normal değeri 5-40 U/L

ALT (SGPT) normal değeri 7-56 U/L

ALT ve AST enzimlerinin yükselmesi neyi gösterir? 

Normalde enzimlerdeki yükseklik karaciğer hasarının belirtisi olarak görülse de, kesin olarak bunun göstergesi olmazlar. Bu yükseklik kişinin genel sağlığıyla birlikte ele alınır. Yani sadece karaciğer enzimlerindeki yükseklik karaciğer hasarına bağlanmamalıdır. Akut viral Hepatit A hastası olan kişilerde bu enzimlerin seviyesi yüksek çıkar. Ancak bu kişilerde karaciğer hasarı olmadan tedavi sağlanır. Kronik Hepatit C hastası olanlarda ise, enzimlerin seviyeleri düşük olsa da, karaciğerdeki hasar fazladır. Hastalarda kronik karaciğer yetmezliği varsa, siroz gelişebilir.