Adult ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Adult ile ilgili cümleleradult  /ˈædʌlt, əˈdʌlt/ adult - yetişkin, erişkin kişi ya da hayvan.

Birol saw himself as an adult.
Birol kendisini bir yetişkin olarak görüyordu.

For our children to be safe, please do not enter adult sites.
Çocuklarımız için güvenle, lütfen yetişkin sitelerine girmeyin.

I'm an adult now.
Artık bir yetişkinim.

That boy speaks like an adult.
Şu oğlan bir yetişkin gibi konuşuyor.

That boy speaks as if he were an adult.
Şu oğlan sanki bir yetişkinmiş gibi konuşuyor.