Admit ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Admit ile ilgili cümleleradmit /ədˈmɪt/ edmiyt - itiraf etmek, kabul etmek, hastayı kabul etmek.

Both men admitted taking illegal drugs.
Her iki adamda yasadışı uyuşturucu kullandıklarını itiraf ettiler.

She admitted to stealing the keys.
Anahtarları çaldığını itiraf etti.

I admit it.
İtiraf ediyorum.

Birol finally admitted that he couldn't cope.
Birol sonunda baş edemediğini itiraf etti.

İngiliz ve Amerikan ingilizcesinde bu kelime hastane kabul veya yatma işlemlerinde farklı anlamda kullanılır, şöyleki: 

(ingiliz) 
to be admitted to hospital
Hastaneye kabul edilmek 

(amerikan)  
to be admitted to the hospital
Hastaneye yatırılmak