Admire ile ilgili cümleler

Admire ile ilgili cümleler


admire /ədˈmaɪər/ edmayaı (amerikan -  edmayr) - hayran olmak, gıbta etmek, saygı duymak.

You have to admire him for being so determined.
Çok kararlı olduğu için ona hayran olmanız gerekir.

We stood for a few minutes, admiring the view.
Birkaç dakika durduk, manzarayı hayranlıkla izledik.

Visitors to Istanbul admire the Topkapi place.
İstanbula gelen ziyaretçiler Topkapı sarayına hayran kalırlar.

There was no one that did not admire the boy.
Çocuğa hayran olmayan kimse yoktu.

I admire your courage.
Cesaretine hayranım.

I admire him, in spite of his faults.
Ben onun hatalarına rağmen, ona hayranım.

I admire his talent.
Onun yeteneğine hayranım.