Administration ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Administration ile ilgili cümleleradministration  /ədˌmɪnɪˈstreɪʃən/ edmınistıreyşın - bir şirket idaresi, yönetimi, idare, yönetim dönemi, iktidar dönemi.

The job involves a lot of administration.
İş çok fazla yönetim gerektirir/gerektiriyor.

The Davutoglu administration.
Davutoğlu yönetimi.

The University Administration decided to set up a branch campus in Giresun.
Üniversite Yönetimi, Giresun'da bir şube kampüs kurmaya karar verdi.

Birol's in charge of administration at the University.
Birol, üniversitenin yönetiminden sorumlu.

The administration makes important decisions.
Yönetim önemli kararlar alır.

The administration approved the budget.
Yönetim bütçeyi onayladı.

The administration is opposed to these new taxes.
Yönetim bu yeni vergilere karşı.