Add ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Add ile ilgili cümleleradd  - ilave etmek, katmak, seviyesini veya miktarını artırmak, sözle ilavede bulunmak, rakamları toplamak

Add the eggs to the cream.
Yumurtayı kremaya ekleyin.

Then there's the service charge which adds another ten percent to the bill.
Ardından, faturaya yüzde onluk bir artış ek olarak servis ücreti vardır.

She said she liked him but added that he was difficult to work with.
Onu sevdiğini söyledi ancak birlikte çalışmanın zor olduğunu da ekledi.

Add 2 then divide the numbers.
2 ekleyin ve sonra sayıları bölün.

Could you add apples to your shopping list?
Elmaları alışveriş listene ekler misin?

His voice just adds to his appeal.
Sesi sadece çekiciliğine katkıda bulunuyor.