Actual ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Actual ile ilgili cümleler
actual  /ˈæktʃuəl/ egkçuıll - gerçek.

That is an actual event.
Bu gerçek bir olaydır.

This story is based on actual events.
Bu hikaye gerçek olaylara dayanmaktadır.

Birol shot the film in an actual desert.
Birol filmi gerçek bir çölde çekti.

The actual cost was higher than the estimate.
Gerçek bedel tahmin edilenden daha yüksekti.

The actual price was lower than I had thought.
Gerçek fiyat düşündüğümden daha aşağıdaydı.

Everyone, whether an actual or potential patient.
Herkes, gerçek ya da potansiyel hasta.