Actor ile ilgili cümleler

Actor ile ilgili cümleler


actor - aktör, erkek oyuncu

The actor who plays Robinson is quite handsome.
Robinsonu oynayan aktör oldukça yakışıklı.

The actor is two years senior to me.
Aktör benden iki yıl daha kıdemli.

In war one must be a good actor.
Savaşta iyi bir oyuncu olmak gerekir.

The actor was on the stage for most of the play.
Aktör oyunun büyük bölümünde sahnedeydi.

The actor came out from behind the curtain.
Aktör perdenin arkasından çıktı.