Act ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Act ile ilgili cümleleract  - davranış göstermek, harekette bulunmak,bir problemi çözmede girişimde bulunmak,bir film ya da oyunda oynamak.

to act responsibly
Sorumlu davranmak

Birol's (has) been acting strangely recently.
Birol son zamanlarda garip davranıyor.

Stop acting like a child!
Çocuk gibi davranıp durma!

We have to act now to stop the spread of this disease.
Bu hastalığın yayılmasını durdurmak için şimdi harekete geçmeliyiz.

Birol's acted in a number of successful Hollywood films.
Birol, bir kaç başarılı Hollywood filminde rol aldı.