Acquaint ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Acquaint ile ilgili cümleler
Acquaint /əˈkweɪnt/ - ekueynt - yanım,bilmek,teyit

Acquaint someone with his duties
birine görevlerini söylemek 

Acquaint someone with the circumstances
birini durumdan haberdar olmak 

Did he acquaint you with the facts?
Size gerçeklerle ilgili bilgi verdi mi?