Accuse ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Accuse ile ilgili cümleleraccuse  - suçlamak

He was falsely accused of murder.
Yanlışlıkla cinayetle suçlanmıştı.

Elif accused Birol of lying to her.
Elif, Birol'u ona yalan söylemekle suçladı.

Do not accuse me of anything.
Beni bir şey hakkında suçlama.

Do people accuse you of being disorganized?
İnsanlar sizi dağınık olmakla suçluyor mu?

Why do you accuse my son?
Neden benim oğlumu suçluyorsun?