Accurate ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Accurate ile ilgili cümlelerAccurate information/measurements
Doğru bilgi / ölçümler

She was able to give police accurate description of the man.
Polise adamın doğru/tam tanımını yapmayı başardı.

The translation is accurate.
Çeviri doğrudur.

Is this accurate?
Bu doğru mu?

It's fairly accurate.
Bu oldukça doğru.

This clock is accurate.
Bu saat doğrudur.

This data isn't accurate at all.
Bu veri hiç doğru değil.

The sentence is not grammatically accurate.
Cümle dilbilgisi yönünden doğru değildir.