Account ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Account ile ilgili cümleleraccount - banka hesabı, olup bitenlerin sözlü ya da yazılı açıklaması

I paid the money into my account.
Hesabıma para yatırdım.

Money was not account to her.
Para onun hesabı değildi.

They gave conflicting accounts of the events.
Olaylarla ilgili çelişkili açıklama yaptılar.

Before you hang up, take a look at your bank account balance.
Telefonu kapamadan önce, banka hesabının bakiyesine bir bak.

A bank account.
Bir banka hesabı.