According to ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

According to ile ilgili cümleleraccording to  - ... e,a göre, hususi bir plan ya da sisteme göre.

According to our records, she was absent last Friday.
Kayıtlarımıza göre, geçen Cuma günü yoktu.

Children are allocated to schools according to the area in which they live.
Çocuklar, yaşadıkları bölgelere göre okullara tahsis edilir/kayıt edilir/yerleştirilir.

According to my teacher, I'm a good pupil.
Öğretmenime göre ben iyi bir öğrenciyim.

According to astrology, moon phases influence our lives.
Astrolojiye göre, ayın evreleri hayatımızı etkiliyor.

Etiketler : according to kullanımı