Accept ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Accept ile ilgili cümleleraccept  /əkˈsept/ eksept
almak, kabul etmek,genelde hoş olmayan bir şeyin doğru olduğunu kabul ve itiraf etmek,birini bir kuruluşa kabul etmek, katılımına izin vermek.

to accept an invitation/offer
Davetiye / teklif kabul etmek

Birol won't accept advice from anyone.
Birol kimsenin tavsiyesini kabul etmeyecektir.

He refuses to accept that he's made a mistake.
Bir hata yaptığını kabul etmeyi reddetti.

Birol's been accepted by two universities.
Birol iki üniversite tarafından kabul edildi.