Absolute ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Absolute ile ilgili cümlelerabsolute  /ˈæbsəluːt/ absulüut - tam, olması gerektiği gibi,kesin, belli.

Absolute power/control
Mutlak güç / kontrol

The party was an absolute disaster.
Parti tam bir felaketti.

There was no absolute proof of fraud.
Sahteciliğin mutlak bir kanıtı yoktu.