Absent ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Absent ile ilgili cümlelerabsent  /ˈæbsənt/ eabsınt - yok, orada değil, mevcut değil.

He has been absent from school all week.
Bütün hafta okula gitmedi/okulda değildi/okulda yoktu.

Half of the students are absent.
Öğrencilerin yarısı yok.

The teacher has marked his name absent.
Öğretmen, onu "yok" yazdı.

She looked up with an absent smile.
Eksik bir gülümsemeyle baktı.

Most students were absent from school at least once.
Çoğu öğrenci en az bir kez okula devamsızlık yaptı/okulda yoktu.