About ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

About ile ilgili cümleler
about  /əˈbaʊt/  ebaout/about - hakkında, ile ilgili, bir yerde ya da orada rastgele bulunma, oralarda olma,öneride bulunmak, ...ne dersin? .... sence nasıl olur?

A book about the Spanish Civil War.
İspanyol İç Savaşı'yla ilgili bir kitap.

What was she talking about?
Ne hakkında konuşuyordu ki?

We heard someone moving about outside.
Birinin dışarıya doğru hareket ettiğini duyduk.

How about Giresun for a holiday?
Giresuna tatil için ne dersiniz?

What about Birol - is he nice guy?
Birol hakkın da ne dersin - iyi adammıdır?