Able ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Able ile ilgili cümlelerable - bir şeyi başarmak, yapma yeteneğine sahip olmak, yapabilmek, becerikli, zeki ve bir şeyi yapmada iyi

He'll be able to help you.

O size yardımcı olabilir.

She's a very able student.

Çok yetenekli bir öğrencidir.

He is an able man than I thought.
Düşündüğümden daha becerikli bir adam.

Birol is an able teacher than I expected.
Birol beklediğimden daha becerikli bir öğretmendir.

The engineers were technically very able.
Mühendisler teknik olarak çok yetenekliydi.

He was able to read old Turkish langıage at the age of eight.
Sekiz yaşında eski Türkçeyi okuyabiliyordu.