Abandon ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Abandon ile ilgili cümlelerabandon  - birşeyi, birini geri dönmemek koşuluyla bırakmak, terketmek

They were forced to abandon the car.
Arabayı terk etmek zorunda kaldılar/terk etmek zorunda bırakıldılar.

The match was abandoned because of rain.
Maç yağmur yüzünden terk edildi/bırakıldı.

abandon  - bir fikri, planı izlemeyi bırakmak ya da birşeyi bitirmeden vazgeçmek

The match was abandoned because of rain.
Maç yağmur nedeniyle oynanmaktan vaz geçildi.