ingilizce iyelikler özne nesne sahiplik belirtme

ingilizce iyelikler özne nesne sahiplik belirtmeSubject Pronouns - Özne zamirleri
Object Pronouns - Nesne zamirleri
Possessive Adjectives - İyelik sıfatları
Possessive Pronouns - İyelik zamirleri
Personal Pronouns - Kişi zamirleri
Reflexive pronouns - Dönüşlü zamirler
Possessive's - İsmin iyelik hali