them ~ birolcakir.net

them


Them : onları, onlara (zamir)
insan,hayvan,canlı,cansız bütün kişi ve nesneler için:


When passengers arrive we give them gift
Yolcular ulaştığında/vardığında/geldiğinde onlara hediye veriyoruz/veririz.

I have lost my keys have you seen them?
Anahtarlarımı kaybettim Onları gördün mü?

We are feeding cats because we love them.
Kedileri besliyoruz çünkü onları seviyoruz/severiz.