Pot ile ilgili cümleler

Pot ile ilgili cümleler


My friend has a yellow pot.

Arkadaşımın sarı bir tenceresi var.

A pot of coffee/tea

Bir demlik kahve/çay

This pot is very expensive.

Bu tencerenin fiyatı çok pahalı.

This is an old Turkish pot.

Bu eski bir Türk tenceresi.

A large cooking pot.

Büyük bir yemek pişirme tenceresi.