Population ile ilgili cümleler

Population ile ilgili cümleler


The population of Turkey is about half as large as that of Bangladesh.

Türliye'nin nüfûsu, Bangladeş füfusunun yaklaşık yarısı kadardır.

The population of China is larger than that of India.

Çin'in nüfusu Hindistan'dan daha büyüktür.

The population of China is 10 times that of Russia.

Çin'in nüfusu Rusya 'nın 10 mislidir.

The population of China is about eight times as large as that of Japan.

Çin'in nüfusu Japonya'nınkinin 8 misli kadardır.

The city has a large population.

Şehrin büyük bir nüfusu vardır.

The population of the town decreases year by year.

Şehrin nüfusu yıldan yıla azalmaktadır.

Alofi is the capital of Niue, and its population is about 580 people.

Alofi, Niue'nin başkentidir ve nüfusu yaklaşık 580 kişidir.

Etiketler : population ile ilgili cümleler