permission ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

permission ile ilgili cümleler


Birinci tekil ve birinci çoğul şahıslarda bir işi yapmak için izinli olduğumuzu, şimdiki, geniş ve gelecek zaman için geçerli olmak kaydıyla may, can ve allow kullanarak ifade etmek mümkündür.

Students may not play football in the front yard.
Öğrenciler ön bahçede futbol oynayamazlar.

Passengers may not smoke in the municipal bus.
Yolcular belediye otobüslerinde sigara içemezler.

She can come to our house.
Evimize gelebilir.

She is allowed to come to our house.
Evimize gelmesine müsade ediliyor.

My family allow her to come to our house.
Ailem onun evimize gelmesine müsade ediyor.

Last week my family didn't allow her to come to our house.
Geçen hafta ailem onun evimize gelmesine müsade etmedi.

Last week she wasn't allowed to come to our house.
Geçen hafta onun evimize gelmesine müsade edilmedi.

Yesterday I allowed him to use my dictionary.
Dün sözlüğümü kullanmasına müsade ettim.

Last term the the school didn't allow the students to play football in the front yard.
Geçen dönem okul talebelerin ön bahçede top oynamalarına müsade etmedi.

In the past passengers could smoke in the municipal buses.
Eskiden yolcular belediye otobüslerinde sigara içebiliyorlardı.