ingilizce it's time cümleleri

ingilizce it's time cümleleri… zamanı (geldi)” anlamındaki bu ifadeden sonra mastar kullanılır:

It’s time to buy a pencil car.
Yeni bir kalem alma zamanı (geldi).

Eğer cümleye kişi katmak istersek for + nesne + mastar yapısı kullanılır.

It’s time for her to buy a phone.
Onun yeni bir telefon alma zamanı geldi.

It’s time yapısı geçmiş zamanla da kullanılır. Ancak anlamı geçmiş değil, şimdiki zamandır.

It’s time he went to bed.
Onun yatma vakti (geldi). (= Şimdi gidip yatmalı)

It’s time you washed those clothes.
Şu çamaşırlar yıkama vakti geldi.

I’m getting tired. It’s time we went home.
Yorulmaya başladım. Eve gitme vaktimiz geldi.

√ Bir şeyin acil olduğunu anlatmak için “… zamanı geldi de geçti bile” anlamında it’s high time… ifadesi kullanılır:

It’s high time you got a job.
Bir işe girme vaktin geldi de geçti bile.