ingilizce in case cümleleri

ingilizce in case cümleleri

√ In case, çoğunlukla önlemler, tedbirler vs. için kullanılır ve “… diye, …diği takdirde” anlamlarına gelir:

I always take an umbrella in case it rains.
Yağmur yağar diye yanıma hep şemsiye alırım.

Gelecekten söz etsek dahi in case’den sonra geniş zaman kullanılır:

I’ve bought a chicken in case your mother stays to lunch.
Annen yemeğe kalır diye tavuk aldım. (… in case your mother will stay … denmez)

√ In case’den sonra should + mastar yapısı da kullanılır. Bu kullanım cümleye “olur da …” anlamı katar:

I’ve bought a chicken in case your mother should stay to lunch.
Olur da annen yemeğe kalır diye tavuk aldım.

Bu yapı, geçmişle ilgili cümlelerde de yaygındır:

I wrote down her address in case I should forget it.
Unuturum diye adresini yazdım.

“Olur da …” anlamı, (should) happen to yapısı kullanılarak da verilir:

We took our swimming things in case we happened to find a pool.
Olur da havuz buluruz diye mayolarımızı yanımıza aldık. (ya da … in case we should happen to find a pool)