ingilizce had better cümleleri

ingilizce had better cümleleri

HAD BETTER + INFINITIVE (FİİLİN YALIN HALİ)

We had better watch a quiz show on TV tonight.

(Bu gece televizyonda bilgi yarışması izlesek iyi olmaz mı/nasıl olur?)

”Had better” tavsiyelerde kullanılır. ”should” ve ”ought to” ya göre daha kuvvetli bir yapıdır. ”Present ve Future” anlamında kullanılır.

”Had better” ın olumsuz şekli ”had better not” tır. Olumsuz soru şeklinde ”hadn’t better” şeklinde kullanılabilir.

HAD BETTER CÜMLE ÖRNEKLERİ

We’d better leave now or else we’ll miss the 9 o’clock train.
Şimdi ayrılsak iyi olur yoksa saat 9 trenini kaçıracağız. 

We had better review all subjects before the quiz exam.
Quiz sınavından önce tüm konuları tekrar etsek iyi olur.

You’d better not say anything
Hiçbir şey söylemesen iyi olur. 


We'd better stop for lunch. I'm very hungry.
Öğle yemeği için dursak iyi olur. Çok açım.

You'd better wear a coat. It's cold outside.
Ceket giysen iyi olur. Dışarısı soğuk.

I'd better go now or I'll be late.
Şu an çıksam iyi olur yoksa geç kalacağım.

It's a very nice tie. You had better not change it.
Çok güzel bir kravat. Bence değiştirmemelisin.

I'd better not drink any more coffee.
Daha fazla kahve içmesem iyi olacak.

You'd better not forget to pay the rent today.
Bugün kirayı ödemeyi unutmazsan iyi olur.

Hadn't you better ask him first?
Önce ona sorsan iyi olmaz mı ?)