ingilizce g ile başlayan kelimeler

ingilizce g ile başlayan kelimeler


Gain
geyn
kazanmak, elde etmek
Gallery
gelıri
galeri, sanat galerisi; sergi salonu
Gamble
gembıl
kumar oynamak, şans oyunları oynamak
Game
geym
oyun, yarış, yarışma
Gang
geng
çete, şebeke
Gap
gep
boşluk, fark
Garage
garaaj
garaj
Garden
gadn
bahçe
Garlic
garliyk
sarımsak
Gas
ges
gaz
Gesture
cescır
el, kol ve baş hareketi, jestler
Gate
geyt
bahçe kapısı, dış kapı/ana giriş kapısı
Gather
gedır
toplamak, bir araya getirmek
General
cenrıl
genel, umumi
Generally
cenrıli
genel olarak, çoğunlukla
Generous
cenırıs
cömert, eli açık
Genius
ciniıs
üstün yetenek, deha
Gentle
centl
nazik,yumuşak, tatlı, hafif
Gentleman
centlmın
kibar adam, centilmen,beyler
Get
get
almak (get çok farklı anlamlarda kullanılabilir)
Gift
gift
armağan, hediye,yetenek
Gigantic
caygentik
dev gibi, çok büyük, devasa
Gipsy
cipsi
çingene
Girl
görl
kız
Give
giv
vermek
Given
givın
belirlenmiş, kararlaştırılmış, saptanmış herhangi bir an
Glad
gled
memnun, mutlu
Gladly
gledli
memnuniyetle, hay hay
Glass
glas
cam, bardak
Glorious
gloriıs
muhteşem, harika, güzel
Glory
glori
şan, şeref, ün
Glove
glav
eldiven
Go
go
gitmek
Goat
gout
keçi
God
gad
Allah, Rab, İlah
Gold
gould
altın
Golden
gouldın
altından
Goldfish
gouldfiş
akvaryum balığı
Good
gud
iyi, hoş,güzel
Good-Looking
gud luking
iyi görünümlü, yakışıklı
Goose
guus
kaz
Gosh
goş
'Allah Allah!', 'Hay Allah!', 'Vay canına!
Govern
gavn
yönetmek, idare etmek
Government
gavınmınt
hükümet
Grab
gıreb
tutmak, yakalamak, kapmak
Grace
gıreys
zarafet,nezaket
Graduate
grecueyt
mezun (üniversite mezunu)
Grain
greyn
tahıl,tanecik, zerre
Grand
grend
görkemli, büyük, heybetli
Grape
greyp
üzüm
Grasp
grasp
sıkıca tutmak
Grass
gres
çimen, yeşillik, ot
Grave
greyv
mezar, kabir
Great
greyt
büyük, çok, çok iyi
Green
griin
yeşil
Greeting
griiting
selam,selamlama
Grey
grey
gri, kül rengi
Gradable
gıreydibıll
derecelendirilebilen, derecelendirebilir
Grill
gril
ızgara mangal
Grip
grip
sımsıkı tutmak  denetim, güç kontrol
Grinder
gırayndır
öğütücü, değirmen
Grocer
grousır
bakkal
Ground
graund
yer, toprak
Group
gruup
gurup, topluluk
Grow
grow
büyümek, yetişmek
Guard
gard
koruma, muhafız, nöbetçi
Guerrilla
gırilı
gerilla
Guess
ges
tahmin etmek
Guest
gest
konuk
Guide
gayd
rehber, rehberlik etmek
Guilt
gilt
suç, kabahat
Gum
gam
diş eti
Gun
gan
silah