Unlike ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Unlike ile ilgili cümlelerunlike - ...dan/den farklı olarak; ...ın/in aksine; ...ın/in tersine

The two sisters are quite unlike in their appearance.
İki kız kardeş görünümde oldukça farklı.

Birol is completely unlike his brother.
Birol kardeşinin aksine tamamen farklıdır.

Unlike my father, I cannot swim.
Babamın aksine, ben yüzemem.

Birol's really clever, unlike her sister.
Kız kardeşinden farklı olarak Birol gerçekten zekidir.

It's unlike her to be quiet, she was cruel
Sessiz olmasının aksine, zalimdi.