İngilizce wish konu anlatımı

İngilizce wish konu anlatımı


İlk anlamı ‘istemek, arzu etmek’ olan bu fiil, aslında  I wish … yapısında ‘keşke’ anlamında kullanılır. Bu yapıda hangi zamanın hangi anlamda kullanıldığını bilmek önemlidir. Eğer wish’ten sonra simple past tense geliyorsa cümle geniş zaman (present) anlamındadır

I wish I spoke German
Keşke Almanca konuşsam. (= Cümle, geçmiş zaman olsa da kastedilen şu an ya da her zamandır)

I wish I had a car
Keşke bir arabam olsa.

Do you ever wish you lived abroad?
Hiç yurt dışında yaşamayı istediğin olur mu?/Keşke yurt dışında yaşasam der misin?

I wish tomorrow was Sunday.
Keşke yarın Pazar olsa.

Bu yapıda was yerine were de sıkça kullanılır

I wish I were rich.
Keşke zengin olsam.

Eğer wish’ten sonra past perfect tense geliyorsa cümle geçmiş zaman (past) anlamındadır

I wish I had gone to university.
Keşke üniversiteye gitseydim. (= ama gidemedim)

I wish I had never gone to that party.
Keşke o partiye hiç gitmeseydim.

I wish I had listened to the teacher more carefully.
Keşke öğretmeni daha dikkatli dinleseydim.

Bu yapıda would kullanılırsa, kişilerin memnuniyetsizlikleri, isteksizlikleri, pişmanlıkları, ısrarları, sabırsızlıkları ya da kızgınlıkları anlatılmış olur


I wish you would go home.
Keşke eve gitsen./Sen eve gitsene. (= ‘Sen niye eve gitmiyorsun?’ anlamında)

I wish you would stop smoking.
Keşke sigarayı bıraksan./Sigarayı bıraksana. (= ‘Niye sigarayı bırakmıyorsun?’ anlamında)

I wish you wouldn’t keep making that noise.
Şu gürültüyü kessene.

I wish the postman would come soon.
Keşke postacı gelse./Postacı da nerede kaldı.

I wish you wouldn’t work at weekends.

Hafta sonları çalışmasan.

I wish … would kalıbı, bir şeyin değişmesini istediğimizde ya da bir başkasının bir şey yapmasını istediğimizde kullanılır. Bu yüzden I wish I would … gibi, öznelerin aynı olduğu durumlarda kullanılmaz.

WISH … WOULDN’T & WISH … DIDN’T 

I wish you wouldn’t drive so fast.
Keşke bu kadar hızlı araba kullanmasan. (= “Bu kadar hızlı araba kullanma.” ya da “Bu kadar hızlı araba kullanmanı istemiyorum.” demektir)

I wish you didn’t drive so fast.
Keşke bu kadar hızlı araba kullanmasan. (= “Ne yazık ki çok hızlı araba kullanıyorsun.” demektir)

I wish you wouldn’t work on Saturdays.
Keşke cumartesileri çalışmasan. (= Cumartesileri çalışmanı istemiyorum)

I wish you didn’t work on Saturdays.
Keşke cumartesileri çalışmasan. (= Ne yazık ki cumartesileri çalışıyorsun)