should ile ilgili cümleler

should ile ilgili cümleler

The children should not play on the street. 
Çocuklar sokakta oynamamalı.

It shouldn't be forgotten that honesty is an virtue. 
Dürüstlüğün bir erdem olduğu unutulmamalı.

Pelin recommended me that I should take some days off. 
Pelin bana birkaç gün izin yapmamı önerdi.

Ayşe should have told Mehmet something.
Ayşe, mehmet'e bir şey söylemeliydi.

That's not the way it should be.
Bu olmamamsı gereken bir yol (yöntem).

There should be a comma here.
Burada bir virgül olmalı.

There should be a way to do something.
Bunu yapacak bir yol olmalı.

This should be made clear.
Buna açıklık getirmeli.

This should usefully be reflected in the study.
 Bu, kullanışlı bir şekilde çalışmaya yansımalı.

We should never have done that.
Bunu asla yapmamalıydık.

We should see the reality. 
Gerçeği görmemiz gerekiyor.

Ayşe should go on a diet for ten days.
Ayşe on günlük bir diyete başlamalı.

You should do the right thing.
Doğru olanı yapmalısın.

Ali should have done that. 
Ali bunu yapmalıydı.

Fatma should keep out of the sun for three days.
 Fatma üç gün güneşten uzak durmalı.