present perfect tense ile ilgili cümleler

present perfect tense ile ilgili cümlelerI have been in New York.
New York’ta bulundum. (New York’u ziyaret ettim.)  

You have listened to Britney Spears in the concert. 
Sen Konserde Britney Spears’i dinledin.  

I have seen that movie.
Ben o filmi gördüm. 

He has paid his income tax.
O gelir vergisini ödedi.

They have explained the Big Bang Theory. 
Onlar Büyük Patlama teorisini açıkladılar.

My friend hasn’t sing a karaoke song. 
Arkadaşım karaoke şarkısı söylemedi.  

The movie "Saw" haven’t gotton the Oscar Prize. 
"Testere" filmi Oskar ödülü almadı. 

You haven’t played tennis. 
Sen tenis oynamadın.  

Has the director come yet?
Henüz (Şu ana kadar) müdür geldi mi?

Yes, he has already come.
Evet, o geldi. (O halen gelmiş bulunuyor, şu anda buradadır.)

No, he has not come yet.
Hayır, o henüz gelmedi.

Have you ever been to Japan?
Siz hiç Japonya’da bulundunuz mu?

Yes, I have been to Japan.
Evet, ben Japonya’da bulundum.

No, I have never been to Japan.
Hayır, ben Japonya’da hiç bulunmadım.

Has he gone to a circus before?
O daha önce bir sirke gitti mi?

Yes, he has gone to circus before. 
Evet, o daha önce bir sirke gitti.

Have you ever lost your key? 
Anahtarını hiç kaybettin mi?
 
No, I have never lost my key. 
Hayır, anahtarımı hiç kaybetmedim.

Have they dived? 
Dalış yaptılar mı?

Yes, they have. 
Evet, yaptılar.

Have they been in Italy? 
İtalya’da bulundular mı?

No, they haven’t. 
Hayır, bulunmadılar.
 
Have you ever been to London?
Hiç Londra’da bulundun mu?