present perfect continuous tense ile ilgili cümleler

present perfect continuous tense ile ilgili cümlelerI have been working since morning. 
Sabahtan beri çalışmaktayım.

My mother has been watching TV all afternoon. 
Annem tüm öğleden sonra televizyon izlemektedir. 

The teacher has been showing us a movie today. 
Öğretmen bugün bize bir film göstermektedir. 

It has not been raining in Konya for 3 months.  
Konya’ya 3 aydan beri yağmur yağmamaktadır.

I have been teaching English since last summer. 
Geçen yazdan beri İngilizce öğretmekteyim. 

They have been watching the Simpsons. 
Onlar Simpsons izlemekteler.

I haven’t been hearing you. 
Sizi duymamaktayım.   

They haven’t eating meat as they are vegetarians.  
Vejeteryan olduklarından et yememekteler. 
  
It haven’t been snowing in Antalya for 2 years.  
2 yıldan beri Antalya’da kar yağmamaktadır.  

You haven’t been driving the car.  
Arabayı sen sürmemektesin. 

Have you been enjoying in the party?
Partide eğlenmekte misin?

Yes, I have been enjoying in the party.
Evet, partide eğlenmekteyim.

Has he been waiting for the exam?
Sınav için beklemekte mi?

No, he hasn’t been waiting for the exam.
Hayır sınav için beklememekte.