past perfect tense örnek cümleler

past perfect tense örnek cümlelerMy father had given me money before my travel.
Yolculuğumdan önce babam bana para vermişti.

The experts had warned the people about the global warming.
Uzmanlar küresel ısınmayla ilgili insanları uyarmıştı.

I had gone before you came.
Sen gelmeden ben gitmiştim.

My aunt had married before I borned.
Halam ben doğmadan önce evlenmiş.

I had read that book before.
Ben o kitabı önceden okumuştum.

We had already seen that movie.
O filmi çoktan görmüştük.

I had thanked him after he helped me.
O bana yardım ettikten sonra ona teşekkür etmiştim. 

My friend hadn’t eaten my birthday cake. 
Arkadaşım doğum günü pastamı yememişti.   

The flovers hadn’t bloomed when my son borned. 
Oğlum doğduğunda çiçekler açmamıştı.  

The teacher hadn’t come late to the school before. 
Öğretmen okula daha önce geç gelmemişti.   

I hadn’t played tennis before this match. 
Bu maçtan önce tenis oynamamıştım. 

When I arrived Antalya Ali had gone.
Ben Antalya’ya vardığımda Ali gitmişti.

We had prepared their rooms before they came.
Onların odalarını, onlar gelmeden önce hazırlamıştık.

I had seen Ayşe before she lost her bag.
Ayşe çantasını kaybetmeden önce ben onu görmüştüm.

Ayşe had lost her bag before I saw her.
Ben Ayşe’yi görmeden önce o, çantasını kaybetmişti.

Had he gone to see Brad Pitt’s movie?
Brad Pitt’in filmini izlemeye gitmiş miydi?

Yes, he had gone to see Brad Pitt’s movie.
Evet, Brad Pitt’in filmini izlemeye gitmişti.

Had you drunk coffee at Starbucks?
Starbucks’ta kahve içmiş miydin?

No, I hadn’t drunk coffee at Starbucks.
Hayır, Starbucks’ta kahve içmemiştim.

Had they stopovered at Bursa?
Bursa’da mola vemişler miydi?

Yes, they had.
Evet, vermişlerdi.

Had you finished your homework before you went out?
Dışarı çıkmadan önce ev ödevlerini bitir miydin?

Yes, I had.
Evet, bitirmiştim.

Had Picasso lived in Turkey?
Picasso Türkiye’de yaşamış mıydı?

No, he hadn’t.
Hayır, yaşamamıştı.