past perfect continuous tense örnek cümleler

past perfect continuous tense örnek cümleler

She had been watching TV when I called her.
Ben ona telefon ettiğim zaman o, televizyon izlemekteydi.

I had been studying English since last winter.
Ben geçen kıştan beri İngilizce çalışmaktaydım.

It had been raining all day yesterday.
Dün bütün gün yağmur yağmaktaydı.

Our teacher had been showing us an historical documentary today.
Bizim öğretmenimiz bugün bize bir tarihi belgesel göstermekteydi.

I hadn’t been studying English for two hours.
Ben iki saattir İngilizce çalışmamaktaydım.

My mother hadn’t been cooking the meal when I phoned her.
Ben anneme telefon ettiğimde, annem yemek pişirmemekteydi.

They hadn’t been siting in the room since morning.
Onlar sabahtan beri odada oturmamaktaydılar.

Had you been studying English since six o’clock?
Saat altından beri İngilizce çalışma mıydın?

What had you been doing?
Ne yapmaktaydın?

What had you been doing for two hours?
İki saattir ne yapmaktaydın?

I had been repairing the car.
Arabayı tamir etmekteydim.

Had he been living here for ten years?
O, burada on yıldır yaşamakta mıydı?

Yes, he had been living here for ten years.
Evet, o burada on yıldır yaşamaktaydı.

What had they been doing here for five hours?
Onlar burada beş saattir ne yapmaktaydılar?

They had been watching TV here for five hours.
Onlar burada beş saatten beri televizyon seyretmekteydiler.