neither ile ilgili cümleler

neither ile ilgili cümlelerNeither the President nor the Vice-President came to the ceremony.
Törene ne başkan ne de başkan yardımcısı geldi.

My brother neither drinks nor smokes.
Kardeşim ne içki içer ne de sigara.

Neither my father nor my mother went to university.
Ne babam ne de annem üniversiteye gitti.

She neither knows nor cares what has happened to her ex-husband.
Eski kocasının başına ne geldiğini ne biliyor ne de aldırış ediyor.

They speak neither French  nor German.
Ne Fransızca ne de Almanca konuşuyorlar.