adalet bölümü ders notları

adalet bölümü ders notlarıAdalet 1. Sınıf 1.Dönem Dersleri
 • İdare Hukuku
 • Temel Bilgi Teknolojileri 1
 • Halkla İlişkiler ve İletişim
 • Hukukun Temel Kavramları
 • Adalet Meslek Etiği
 • Türk Anayasa Hukuku
 • Medeni Hukuk 1
 • İngilizce 1
Adalet 1. Sınıf 2.Dönem Dersleri
 • İdari Yargı
 • Temel Bilgi Teknolojileri 2
 • Kalem Mevzuatı
 • İnfaz Hukuku
 • Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar
 • İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri
 • Medeni Hukuk 2
 • İngilizce 2
Adalet 2. Sınıf 1.Dönem Dersleri
 • Ceza Hukuku
 • Medeni Usul Hukuku
 • Ulusal Yargı Ağı Projesi 1
 • Büro Teknolojileri
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
 • Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku
 • Türk Dili 1
 • Memur Hukuku
2. Sınıf 2.Dönem Dersleri
 • Ticaret Hukuku
 • Ulusal Yargı Ağı Projesi 2
 • Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi
 • Avukatlık ve Noterlik Hukuku
 • Türk Dili 2
 • İcra İflas Hukuku
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
 • Ceza Muhakemesi Hukuku